Walpak 3. generation af specialister

Walpak har haft stor succes med at skifte manuelle pakkeopgaver, herunder horisontal strækfilmvikling, med automatiske strækfilmsystemer.

Hovedfokus i disse opgaver har været at opnå følgende resultater:

  • Reduktion af driftsomkostninger (skift fra manuel til automatisk omsnøring)
  • Ensartet og bedre emballering / bedre sikring af godset
  • Låsning af strækfilmprogrammer sikrer den langsigtede gevinst

Walpak har erfaring og indsigt med, gennem grundig foranalyse, at finde den optimale løsning, som på baggrund af afprøvning, kalkulationer og praktiske test resulterer i opnåelse af de ovennævnte resultater.

Kontakt vor salgsafdeling på tlf.: 7020 2090 for mere information om strækfilmløsninger.

kontakt

Walpak Strækfilmrulle wrap strækfolie